Informace o našem

Klubu biatlonu WOCO Vsetín

Založení klubu & oficiální partner

Klub biatlonu WOCO Vsetín vznikl 13. 3. 2020 a mezi zakládající členy klubu patří: 
 
  • Slavomír Gabko
  • Tomáš Gabko
  • Ivo Krampota
  • Jiří Valchář
  • Kateřina Juřičková
 
Na samotném vzniku našeho klubu se podílelo také spousta dalších rodičů či podporovatelů našeho klubu, díky nimž by náš klub nikdy nemohl vzniknout. Hned v samotných počátcích vzniku našeho klubu, se podařilo vyjednat spolupráci se společností WOCO STV s.r.o., která se tak stala generálním partnerem našeho klubu.
 
Toto partnerství našemu klubu poskytuje velké zlepšení celkových podmínek pro sportování dětí, nejen v našem klubu, ale i širokém okolí, jelikož se náš klub podílí i na celospolečenské rozvoji, například formou organizace závodů, či snahou o budování a rozvíjení sportovních areálů, či zázemí.
 
Náš generální partner WOCO STV s.r.o. má velký podíl na úspěchu našeho klubu a našich sportovců. 
 

Současná situace & naše výsledky

Klub biatlonu WOCO Vsetín, z.s. je sportovní klub ze Vsetína, který se zaměřuje na zimní, ale i letní biatlon. 
 
Klub se nachází v samém srdci Valašska, ve městě Vsetín. V současnosti máme okolo 55 členů, z nichž zhruba 35 tvoří děti ve věku od 6 do 18 let. Zbývající členskou základnu tvoří rodiče trenéři a další členové klubu.
 
Naši sportovci, především tedy děti, dosahují výborných výsledků jak v zimním, tak letním biatlonu, a to jak na závodech regionálního charakteru, tak na Českých pohárech i Mistrovstvích České republiky.
 
V roce 2021 se nám dokonce podařilo zvítězit ve štafetě na Mistrovství České republiky v Bystřici pod Hostýnem. V roce 2022 pak Beáta Hrubá vybojovala bronzovou medaili na závodě Českého poháru. Na závodech regionálního charakteru sbíráme medaile jako houby po dešti již pravidelně!
 
Naši závodníci se také pravidelně účastní Olympiád dětí a mládeže. Kromě biatlonových závodů, naši sportovci aktivně závodí také v klasickém lyžování, či v běhu na kolečkových lyžích nebo „klasickém běhu po svých”, kde rovněž zaznamenávají krásných výsledků.
 
Pevně věříme, že díky našim skvělým dětem, jejich rodičům, trenérům, partnerům a podporovatelům, i všem lidem, kteří se nám snaží jakkoliv pomoci, se bude náš klub v následujících letech i dekádách neustále a soustavně rozvíjet a zlepšovat.

Naše práce & vize do budoucna

Při naší práci s dětmi se snažíme v první řadě vzbudit zájem a chuť dětí ke sportu. Snažíme se, aby mezi dětmi panovala skvělá atmosféra a aby je náš sport bavil.
 
Tato filozofie pak vede k tomu, že si děti vezmou ze sportu spoustu užitečných vlastností a dovedností do života a zároveň děti, které se chtějí posouvat výše a našemu sportu se věnovat třeba jednou i na profesionální úrovni, tento přístup motivuje právě k dosahování stále lepších výsledků. To jsou hodnoty, které u nás zastáváme a ty nás také posouvají neustále kupředu. 
 
Naší vizí do budoucna je neustálý rozvoj klubu s cílem rozšířit naši členskou základnu i realizační tým tak, aby biatlon i sport obecně byl jako takový dostupnější pro stále vetší počet dětí zde na Vsetíně.
 
Zároveň také chceme za pomocí našeho sportu rozvíjet a zlepšovat sportovní a aktivní život celé společnosti za pomocí projektů či akcí našeho klubu. Ruku v ruce s tímto plánem je také naše dlouhodobá snaha o vybudování multifunkčního sportovního areálu, které by tuto vizi pomohl naplnit.